Boeren
Praktijk
Leren

Opmaat tot
Succesvolle Boerderijeducatie

Boeren Praktijk Leren

De website, BOEREN PRAKTIJK LEREN, is bedoeld voor leerkrachten en docenten, leerlingen van het voortgezet- en beroepsonderwijs en agrarische bedrijven in hun directe omgeving.

Op deze website kunnen zij, door eerst de school en vervolgens de groep of klas te selecteren, de diverse methodes en thema’s terugvinden die zij zelf hebben voorgedragen. Voor het basisonderwijs zijn er bij elk thema kernvragen aanwezig, met een verwijzing naar een filmpje of andere aanvullende informatie. Elk thema is gekoppeld aan een bedrijf waarmee je een afspraak kunt maken voor een bezoek. Onder het kopje bedrijven zijn alle bedrijven te vinden die deelnemen aan Boeren Praktijk Leren.

Wanneer een bedrijf wordt bekeken zijn ook de contactgegevens van het bedrijf terug te vinden. Als er geen gegevens te vinden zijn, dan kunt u via de contactpersonen van ZLTO met een bedrijf in contact komen.

Onder het kopje ZLTO is alle informatie gebundeld als een handreiking voor afdelingen die zelf een vorm van boerderijeducatie willen opstarten.