Aanleiding
Doelstelling
Werken vanuit vraag
Plan van aanpak
Conclusie

Aanleiding tot het opzetten van het project

Het Udens College sector VMBO heeft in het verleden een deel van de, van rijkswege verplichte, maatschappelijke stage samen met de ZLTO afdelingen Uden, Veghel, Landerd en Boekel vorm gegeven. In 4 VMBO brachten leerlingen een bezoek aan agrarische bedrijven waar zij een rondleiding kregen van de boer of boerin. Nadat zij eerst zelf kennisgenomen/gezien/ervaren geleerd hebben verzorgen zij in groepjes een presentatie over het bedrijf of over het product van het bedrijf. Samen met de school is een draaiboek opgezet: Leerling zoekt boer.

Het project is voornamelijk een maatschappelijk project en tevens eindexamenonderdeel. Kennis delen over de agrarische sector is bij dit project slechts een subdoel voor deze groep leerlingen. Willen we dit als hoofddoel stellen dan zou dat in VMBO 1, 2 of 3 opgenomen kunnen worden. Het is wel noodzakelijk dat als leerlingen een rondleiding geven aan, of een presentatie verzorgen voor leerlingen van een basisschool, er afstemming is over het niveau van die groep. Een quiz in groep 6 met vragen op kleuterniveau is zonde van de tijd die leerkrachten hieraan willen besteden en heeft een negatief effect op een volgende keer.

Een betere voorbereiding op school in de vorm van een vragenlijst waarmee leerlingen naar het bedrijf komen en/of uitwisseling van te bespreken onderwerpen maakt het voor de boer eenvoudiger om goed in te steken op de materie waar de leerlingen mee aan de slag gaan voor hun (examen)opdracht.

Wat opvalt is dat:

  • Het voor leerlingen vaak een eerste keer is dat zij een agrarisch bedrijf bezoeken
  • Er nauwelijks kennis is over de sector of de voedselketen
  • Leerlingen werken in de sector beschouwen als dom en vies werk
  • Leerlingen een negatief beeld hebben als ze op een bedrijf komen (media) en met een veel positiever en in elk geval realistisch beeld het bedrijf verlaten. Een eyeopener
  • Het leereffect groeit naarmate het aanbod praktijkleren structureel is verankerd in het lesjaarprogramma. Bij meerdere praktijklessen beklijft de lesstof beter.
  • Leerkrachten en docenten moeten ge├»nformeerd worden dat de mogelijkheid voor bedrijfsbezoeken in de buurt van hun school er is. En dat er snel en goed een bezoek te regelen is.
Volgende