Aanleiding
Doelstelling
Werken vanuit vraag
Plan van aanpak
Conclusie

Doelstelling Boeren-praktijk-leren

De juiste match maken tussen bestaande lesstof die onderwezen wordt in het basisonderwijs én het voortgezet onderwijs met leren in de praktijk op de bedrijven:

Kennis delen en vergroten over de herkomst van ons voedsel en de daarmee samenhangende productieprocessen;

Kennis delen en vergroten over de agrarische sector en periferie/ agri-foodketen, met betrekking tot de herkomst van het voedsel. Maar ook onderwerpen als milieu, ruilverkaveling, techniek en water zijn agro gerelateerd en in de boerenpraktijk beter uit te leggen dan in het klaslokaal vanuit een boek.

Investeren in een positief imago van de agrarische sector.

Kenbaar maken dat er behoefte is aan goed opgeleide mensen door bij te dragen aan de juiste beeldvorming over werken in de agrarische sector (= de ontbrekende schakel voor studie of beroepskeuze).

Volgende